ទឹកទន្លេត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ហូរទឹកស្អុយចូលយ៉ាងរំភើយ​ !

ទឹកទន្លេត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ហូរទឹកស្អុយចូលយ៉ាងរំភើយ​ !

337
0

ទឹកទន្លេគឺជាប្រភពទឹកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ ជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានយកទឹកនេះមកប្រើប្រាស់ ដោយប្រយោលនិងដោយផ្ទាល់  តែពេលនេះទន្លេចតុមុខ  ក្លាយទៅជាទន្លេ ៤មុខហើយ ! សូមពិចារណាតាមការគួរចុះ ។  image image