ម៉ូតូប្រភេទនេះអាចប្រើជាកង់ក៏បាន,

ម៉ូតូប្រភេទនេះអាចប្រើជាកង់ក៏បាន,

67746
0

(អាមេរិក)៖ ម៉ូតូប្រភេទនេះត្រូវបានគេរចនាឡើង យកគំរូតាមម៉ូតូដែលប្រើក្នុងវិស័យយោធា។ វាមានធុងសាំងសរុបចំនួន៣ ពោលគឺមានធុងសាំងធម្មតាចំនួនមួយ និងធុងសាំងបំរុងចំនួនពីរ ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើដំណើរបានចំង៉ាយផ្លូវប្រមាណជា៨០០គីឡូម៉ែត្រ ដោយមិនចាំបាច់ឈប់ចាក់សាំងថែមឡើយ។

dd

មានកំលាំងម៉ាស៊ីន ៤៩CC ម៉ូតូប្រភេទនេះអាចធ្វើដំណើរបានក្នុងល្បឿន៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុង០១ម៉ោង។ ចំនុចពិសេសរបស់វាគឺយើងអាចធ្វើដំណើរដោយប្រើឈ្នាន់ធាក់ដូចកង់ក៏បាន និងអាចបើកបរដូចជាម៉ូតូធម្មតាក៏បាន។ ចំពោះតំលៃលក់ចេញវិញ ម៉ូតូប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រកាសលក់ក្នុងតំលៃប្រហែល២៥០០ដុល្លាអាមេរិក៕