សំរាប់អ្នកលេងពណ៌សក់ ហើយចង់ប្តូរពណ៌ទៅជាពណ៌ដូចដើមវិញ កូកាកូឡាអាចជួយបាន

សំរាប់អ្នកលេងពណ៌សក់ ហើយចង់ប្តូរពណ៌ទៅជាពណ៌ដូចដើមវិញ កូកាកូឡាអាចជួយបាន

831
0

កូកាកូឡា (Coca-Cola) គឺជាភេស្ជៈមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់និងពេញនិយមពេញពិភពលោក។ ក្រៅពីអាចផឹកបាន កូកាកូឡា អាចត្រូវបានប្រើក្នុងប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដូចជាកំចាត់ច្រេះ ជាតិខ្លាញ់ និងអាចកំចាត់ស្នាមស្នឹមចានបង្គន់បាន។ល។

គុណប្រយោជន៍មួយក្នុងចំណោមប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលអ្នកមិនដែលធ្លាប់ដឹង គឺកូកាកូឡាអាចប្រើដើម្បីលាងពណ៌សក់របស់អ្នកបានផងដែរ។ ប្រសិនជាអ្នកបានលេងពណ៌សក់ ហើយអ្នកចង់ឲ្យសក់របស់អ្នកមានពណ៌ធម្មជាតិដូចដើមវិញ នោះអ្នកអាចប្រើទឹកកូកាកូឡាលាងជម្រេះ នោះពណ៌សក់របស់អ្នកនឹងវិលត្រលប់ទៅរកសភាពដើមវិញ៕ បកប្រែដោយៈសាឬទ្ធិ នគរ